آموزش زبانهای برنامه نویسی

/
آموزش زبانهای برنامه نویسی , طراحی وب سایت های شخصی: jQuery -…

آموزش مقدماتی و پیشرفته زبان برنامه نویسی سی شارپ(#C)

/
دوره آموزش کلاس سی شارپ-مقدماتی تا پیشرفته توسط استاد …

برنامه و نرم افزار حسابداری عینک فروشی , عینک سازی , اپتیک , بینایی سنجی اپتومتری

/
گروه برنامه نویسی داده نگار آتیه در راستای توسعه محصولات و …

بهترین نرم افزار صنف اپتیک ( اپتومتری ، بینایی سنجی و عینک فروشی ، عینک سازی)

برنامه و نرم افزار حسابداری عینک سازی,عینک فروشی, اپتومتری و بینایی سنجی

کلیپ قسمتی از برنامه عینک فروشی – بخش فروش و صدور قبض و چاپ رسید مشتری

گروه برنامه نویسی داده نگار آتیه در راستای توسعه محصولات و نوآوری خدمات اقدام به تولید برنامه و نرم افزاری جدید، ویژه عینک سازی / عینک فروشی و بینایی سنجی/اپتومتری نموده است. طراحی، تولید و ارائه این نرم افزار برگ زرینی دیگر در کارنامه خدمت رسانی و پاسخگویی به نیاز مشاغل گوناگون می باشد. برنامه ای که با آن کار خواهید کرد حاصل تلاش بی وقفه تیم توسعه نرم افزاری شرکت داده نگار آتیه می باشد.

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

 نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نرم افزار عینک فروشی / نرم افزار عینک سازی / برنامه عینک فروشی / برنامه عینک سازی

نرم افزار بینایی سنجی، برنامه بینایی سنجی، نرم افزار اپتومتری، برنامه اپتومتری

نرم افزار بینایی سنجی، برنامه بینایی سنجی، نرم افزار اپتومتری، برنامه اپتومتری

نرم افزار بینایی سنجی / نرم افزار اپتومتری / برنامه بینایی سنجی / برنامه اپتومتری

نرم افزار عینک فروشی / نرم افزار عینک سازی / برنامه عینک فروشی / برنامه عینک سازی

برنامه و نرم افزار عینک فروشی/عینک سازی / بینایی سنجی / اپتومتری با تخفیف 20 درصدی زمستانه

نرم افزار بینایی سنجی، برنامه بینایی سنجی، نرم افزار اپتومتری، برنامه اپتومتری

نرم افزار بینایی سنجی، برنامه بینایی سنجی، نرم افزار اپتومتری، برنامه اپتومتری

نرم افزار بینایی سنجی / نرم افزار اپتومتری / برنامه بینایی سنجی / برنامه اپتومتری

برنامه و نرم افزار عینک فروشی/عینک سازی / بینایی سنجی / اپتومتری با تخفیف 20 درصدی زمستانه 

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نمونه قبض طراحی شده و پیش فرض در برنامه و نرم افزار عینک سازی/ عینک فروشی / اپتومتری / بینایی سنجی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نمونه قبض طراحی شده – نرم افزار عینک سازی/ عینک فروشی / اپتومتری / بینایی سنجی

(( کلیپ قسمتی از برنامه عینک فروشی – بخش فروش و صدور قبض و چاپ رسید مشتری ))

چند نمونه فرم بسیار زیبا از تقریبا 70 فرم برنامه و نرم افزار عینک سازی / عینک فروشی / بینایی سنجی / اپتومتری

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

امکانات کلی برنامه و نرم افزار حسابداری عینک فروشی / عینک سازی / بینایی سنجی / اپتومتری

مدیریت و کنترل موجودی انبار عدسی – فریم – کالاهای متفرقه

تعریف انواع فریم و عدسی در گروه های مختلف

امکان ثبت چندین قبض به صورت همزمان برای مشتریان

چاپ رسید قبض / فاکتور فروش به مشتری

جستجوی قبض مشتریان با پارامترهای مختلف و پیشرفته

تعریف عدسی های مختلف از قبیل دوکانونه – تدریجی – معمولی – لنز

مدیریت چک های صادر شده برای ویزیتورها در فاکتورهای تکی و فاکتورهای دسته ای

چاپ گرفتن موجودی از انبار

افزایش یا کاهش قیمت فریم ها به صورت گروهی

ادامه مطلب نرم افزار حسابداری عینک سازی

محیط بسیار زیبا از  ((( بخش رسید / قبض فروش مشتری )))

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

  ((( بخش فروش – محاسبه قیمت و پرداخت مشتری )))

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

فاکتور فروش به همکاران – برنامه / نرم افزار عینک فروشی

فاکتور فروش نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

لیست آمار فروش روزانه – برنامه / نرم افزار عینک فروشی

برنامه و نرم افزار عینک فروشی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

صندوق و  گردش حساب – برنامه / نرم افزار عینک فروشی

نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

صندوق گردش حساب برنامه نرم افزار عینک فروشی

سفارش روزانه عدسی مشتریان – برنامه / نرم افزار عینک فروشی

 نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

سفارش روزانه عدسی مشتریان – برنامه و نرم افزار عینک فروشی

آمار انبار موجودی فریم ها در برنامه / نرم افزار عینک فروشی

 نرم افزار عینک فروشی، برنامه عینک فروشی، نرم افزار عینک سازی، برنامه عینک سازی

آمارموجودی انبار فریم ها – نرم افزار و برنامه عینک فروشی

فاکتور برنامه و نرم افزار عینک فروشی, عینک سازی / بینایی سنجی / اپتومتری

فاکتور عینک سازی

سهولت کار و عدم نیاز به تخصص حسابداری
محیط زیبا و کاربر پسند
کلیه عملیات فاکتور شامل خرید ،فروش ، برگشت از فروش ،برگشت از خرید و پیش فاکتور
سهولت ورود و خروج کالا به انبار به صورت کل و جزء
امکاناتی چون حواله به انبار
پرداخت و دریافت به صورت نقد،کارت خوان ،چک و حواله جات
معرفی و ثبت هزینه ها
کلیه عملیات چک و بانک
معرفی مشتریان ، انبار ، بانک و کالا به صورت نامحدود
امکان گروهبندی مشتریان وتعیین قیمت فروش برای هر گروه
ثبت اطلاعات کلیدی مشتریان شامل اطلاعات فردی و مشخصات سفارش
جستجوی سریع و راحت اطلاعات مشتریان بر اساس کمترین اطلاعات
نمایش لحضه ای سود و زیان
صورتحساب مشتریان در بازه زمانی خاص
گزارشات فاکتور و اقلام فاکتور
امکان معرفی کاربران و تعیین سطح دسترسی هر کاربر
معرفی سال مالی به صورت اتوماتیک
تحت شبکه به صورت کلاینت /سرور
تغییر قالب گزارشات توسط مدیر سیستم
امکان چاپ با انواع چاپگر

انبار فریم ها به صورت با تفکیک برند ، رنگ ،مدل ، اندازه و کد
انبار عدسی ها
ثبت فاکتور انواع فریم ها و عینک ها
کسر و اضافه اتوماتیک/خودکار موجودی فریم ها در هنگام فروش
ثبت نسخه عینک طبی مشتریان به صورت بسیار ساده و روان
جستجوی نسخه های ثبت شده بر اساس تمامی فیلدها از قبیل شماره قبض – نام – نام خانوادگی – شماره تماس – نام پزشک – نام معرف و ..
چاپ رسید عینک طبی جهت کارگاه و مشتری
ثبت پرداخت نقدی ،کارت خوان/دستگاه پوز ، چک و حواله جات مشتری
محاسبه درصد تخفیف و مانده حساب جهت تسویه قبض
مشخص نمودن سفارشات آماده شده – و ارسال پیام sms به مشتریانی که سفارشات آنها آماده شده باشد
محاسبه Additon / ادیشن و کنترل اطلاعات ورودی به صورت کاملا حرفه ای و آسان
گزارش از نسخه های ثبت شده بر اساس تمام موارد ثبت شده
تعیین درصد فروشندگان به تفکیک نام فروشندگان و میزان فروش آنها
ارسال پیامک هنگام ثبت نسخه به مشتری – ارسال پیام تاریخ تولد و مناسبت های مختلف
ارسال پیامک به مشتریانی که سفارش عینک آنها آماده تحویل می باشد. با رنگ بندی های مختلف در بخش فروش
چاپ بارکد/لیبل بر روی دسته عینک جهت همراه با قیمت و کد به صورت طرح دلخوان. (جهت اطلاع درباره سخت افزار و تجهیزات با شرکت تماس بگیرید)
استفاده از بارکد خوان جهت سرعت بخشیدن در عملیات فروش و انبارداری
گزارش کارکرد و آمار فروش روزانه / دریافتی روزانه بر اساس میزان فروش فروشندگان و دریافتی از مشتریان. بر اساس تاریخ و زمان ثبت اطلاعات به صورت دقیق و شفاف
و هرآنچه که یک عینک فروشی نیاز دارد.