نرم افزار اپتومتری و بینایی سنجی

گروه برنامه نویسی شرکت داده نگار اقدام به تولید نرم افزار ویژه بینایی سنجی و اپتومتری کرده است.

((( امکانات کلی برنامه بینایی سنجی )))

نمونه قبض/نسخه بیمار :  طراحی شده برای دکتر بینایی سنج آقای لاریمی
((( تمامی حق حقوق این طراحی محفوظ می باشد )))

در صورت دانلود نشدن و خراب بودن لینک با شماره های زیر تماس بگیرید…
01142073801
09358975157
09118623725

لطفا قبل از نصب نرم افزار ، هزینه نرم افزار را با هماهنگی برنامه نویس (مهندس صبح خیز تلوکی) پرداخت کنید :

شماره حساب ها

بانک ملی :  6037991949625648

بانک ملت :  ۶۱۰۴۳۳۷۹۵۶۴۷۱۸۸۰

حساب مهندس صبح خیز تلوکی